Streszczenia Artykułów Petera Grossa

Woda jest dla nas czymś całkowicie codziennym.
Mimo tego, że 70% Ziemi pokryte jest wodą i 2/3 naszego ciała to woda, nie wiemy o niej prawie nic.
W ostatnich latach zainteresowanie tym tematem wzrosło i naukowcy odkryli, że woda posiada pamięć.
Możliwe, że jest nawet inteligentna.
Dokładnie znamy molekularną budowę wody: H2O. Molekuła wody składa się z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru i wygląda jak litera V.
Mimo tak prostej budowy nie wiemy, dlaczego woda nie stosuje się do wielu prostych reguł.
Dlaczego może gromadzić tak wiele ciepła?
Dlaczego wrze w temperaturze 100 stopni C, mimo tego, że w związku z jej cząsteczkową masą powinna już w temp. 75 stopni C zamienić się w parę?
Dlaczego krytyczna temperatura wody wynosi 374 stopni C zamiast 50 stopni C?
Tak określa się temperaturę, powyżej której gaz nie może stać się cieczą, niezależnie
od tego, jak dużego ciśnienia użyjemy.
Dlaczego zamarza w temperaturze 0 stopni C mimo, że według zasad systemu okresowego pierwiastków powinno się to stać przy minus 120 stopni C?
Dlaczego posiada swoje największe skupienie w temperaturze 4 stopni C i rozszerza się poniżej tej temperatury, zamiast się skupiać?
Do tej pory są to pytania, na które nie znaleziono odpowiedzi.
Odkryto jednak, że molekuły wody chętnie przebywają w towarzystwie innych molekuł
i równie chętnie się nimi zamieniają.
Powodem tego jest sama budowa molekuły wody w formie litery V.
Ponieważ tlen posiada więcej dodatnich ładunków niż wodór, przyciąga więcej elektronów, co doprowadza do niesymetrycznego rozkładu dodatnich i ujemnych ładunków w molekule wody. Konsekwencją tego jest powstawanie pomiędzy poszczególnymi molekułami wiązań wodorowych.
Szczególnie, gdy temperatura wody zbliża się do zera, molekuły zbierają się w grupy, tworząc tzw. klastry.
Wszystko to trwa ułamki sekund i poszczególne molekuły łączą się z innymi molekułami. Wygląda to na ogromnie chaotyczne działania. Kiedy jednak obserwacje prowadzone przez naukowców objęły pewien dłuższy przedział czasu, możliwe było rozpoznanie w tym chaosie pewnych uporządkowanych struktur.
Wymagało to bardzo dokładnych obserwacji, ponieważ molekuły wody
są bardzo małe - 10 milionowych milimetra.
Aby napełnić pojemnik wielkości główki szpilki trzeba zgromadzić 1020 klastrów.
Dodatkowym utrudnieniem jest to, że struktur tych nie można zobaczyć pod mikroskopem. Potrzebne były bardziej wyrafinowane urządzenia.
Dzięki spektrometrom można było zarejestrować promieniowanie elektromagnetyczne. Dyfraktometry rentgenowskie mierzyły zjawiska interferencyjne, które powstają kiedy promienie Rentgena zostają załamane na sieciach krystalicznych. Mikroskopy elektronowe testowały powierzchnie za pomocą promienia elektronów.
Jednak najbardziej efektywne okazały się obliczenia matematyczne molekuł wody.
Do opracowania kwantowo-mechanicznych modeli klastrów, naukowcy zastosowali najnowsze maszyny liczące.
Tego rodzaju operacje liczbowe są bardzo skomplikowane i dopiero od niedawna istnieją komputery o tak dużych możliwościach, aby obliczyć klaster składający
się maksymalnie z 8 molekuł H2O.
Wyniki tych obliczeń są bardzo interesujące. Klastry wodne wysyłają typowe energetyczne sygnały, które są zależne od ruchu pojedynczych molekuł. Przedstawione w graficzny sposób przypominają reliefy. Klastry budują w wodzie krystalicznopodobne struktury.
Te krystaliczne siatki wibrują z wysoką częstotliwością, a ich wibracje, podobnie jak fale radiowe, mogą zostać przechwycone.
Grupie chemików z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley udało się tego dokonać
za pomocą spektrometru absorpcyjnego w podczerwieni.
Badacze są przekonani, że w wodzie znajduje się tak dużo struktur klastrów,
że informacjami w nich zawartymi, można wypełnić całe biblioteki.
Do tej pory nawet największe komputery świata nie są w stanie poradzić sobie
z obliczeniami dotyczącymi dynamicznej wymiany sygnałów molekularnego systemu.
Chociażby z tego powodu, wiele możliwości i właściwości wody pozostaje niewytłumaczonych i niezbadanych.
Klastry wodne, jako swego rodzaju molekularna siatka, mogą wyłapywać atomy gazu
i je w niej zamykać. Kiedy tylko fale elektromagnetyczne trafią w wodę, schwytane atomy zaczynają bardzo szybko wibrować.
Wibracje poszerzają siatkę w tym miejscu i wpisują w ten sposób informacje w klaster wodny, które pozostają w niej przez bardzo wiele lat.
Sól, cukier, kwasy czy molekuły białka schwytane przez wodę tworzą koloidy. Już sama ich obecność zmienia strukturę wody.
Nawet wtedy, gdy zostaną usunięte z wody za pomocą lasera, utworzona struktura pozostaje. Możliwie szybko inne substancje zajmują miejsce w molekularnej siatce
i już 12 godzin później nowe molekuły wypełniają puste miejsca.
Niektórzy badacze porównują te struktury do zgniecionego materiału. Możemy go prać tak często jak chcemy, ale on i tak pozostanie zgnieciony. Jeżeli chodzi o materiały tekstylne to zastosowanie energii cieplnej (wyprasowanie) sprawia, że materiał powraca do swojej dawnej formy. Poprzez żelazko zostaje "wprasowana" nowa informacja.
Podobnie dzieje się z wodą. Aby oczyścić ją z informacji musimy posłużyć się dodatkową energią.
Prawie cała "wiedza" wody znika, gdy zastosujemy temperaturę 400 stopni C lub wprowadzimy ją w ekstremalny ruch wirowy.
Ponad pół wieku temu genialny obserwator natury Viktor Schauberger stworzył podwaliny wiedzy o wodzie. Między innymi zauważył on, że woda sama się oczyszcza zarówno chemicznie jak i fizycznie, poprzez wirowanie. Dokładnie tak, jak się to dzieje w naturze. Wszystkie szkodliwe substancje możemy usunąć również poprzez poddanie wody działaniu promieni Rentgena czy gamma. Tego rodzaju metody doprowadzają niestety do powstania innych toksycznych związków. Efektywnym, ale bardzo trudnym do wykonania i drogim sposobem oczyszczenia wody ze wszystkich informacji, jest ogrzanie jej do temperatury 400 stopni C.
W porównaniu z wyżej wymienionymi sposobami, wielokrotne, ekstremalne wirowanie wody jest przynoszącym efekty i jednocześnie pozbawionym jakiejkolwiek szkodliwości sposobem oczyszczania.
Woda zostaje w ten sposób poddana nie tylko chemicznemu, ale również fizycznemu, porównywalnemu z naturalnym, procesowi samooczyszczania. Normalne wirowanie wody nie wystarcza do usunięcia z niej wszystkich informacji.
Do powstania tzw. żywej wody konieczne jest bardzo szybkie wirowanie wody
i im szybsze, tym wyższy stopień samooczyszczenia.
Najbardziej efektywne, według naszej obecnej wiedzy, jest ekstremalne wirowanie wody
z jednoczesną, powtarzaną zmianą kierunku wirowania, w kombinacji z intensywnym mechanicznym wirowaniem (bez użycia prądu) i z dodatkowym silnym namagnetyzowaniem.
Jeżeli do tak gruntownie oczyszczonej wody wprowadzimy jeszcze tysiące przydatnych naturalnych informacji, to posiada ona swoją najwyższą biologiczną wartość.

GENIALNA WODA

Woda stanowi 95% masy ciała u noworodków. W średnim wieku mamy jej w organizmie około 70-75%, a w późnej starości tylko około 60%. Stopień nawodnienia ciała jest parametrem do określenia wieku danego człowieka jak również zwierzęcia.
Warto wiedzieć, że poziom wody w organizmie można nawet w znaczący sposób podnieść, jeżeli pije się wodę właściwą.
Powolne odwodnienie ciała, związane z przybywającymi nam latami, można nawet
do pewnej granicy cofnąć.

Można to potwierdzić nie tylko badaniami lekarskimi, ale też zmianą naszego wyglądu.
Chorzy ludzie z reguły są niewystarczająco nawodnieni. Z tysięcy potwierdzonych przypadków wynika, że wiele symptomów chorobowych znika, jeżeli pijemy odpowiednią ilość czystej wody.
Choroby takie jak: migreny, bóle serca, alergie, nadwaga, nadciśnienie i wiele innych związane są z wieloletnim niedoborem wody w organizmie.
Woda reguluje wiele podstawowych funkcji organizmu.
Znajdziemy ją w układzie krwionośnym, limfatycznym, w mózgu, w rdzeniu kręgowym, ślinie, moczu, płynie komórkowym jak również w kościach czy mikrokanałach każdego nerwu. Dzięki temu wszystkie niedobory wody rejestrowane są przez cały system nerwowy, nawet kiedy dotyczy to tylko jednego określonego miejsca w naszym ciele.
W zależności od indywidualnej reakcji każdego człowieka mogą pojawić się różne objawy niedoborów wody w organizmie.
Ze względu na to, że woda stanowi podstawowy składnik ludzkiego ciała i bierze udział we wszystkich fizjologicznych procesach, powinna być najwyższej jakości.
To właśnie od jakości wody zależy zdrowie i życie człowieka.
Pod mikroskopem, w zamrożonej jednej kropli wody, możemy oglądać wspaniałe krystaliczne struktury. Kryształy z najczystszych źródeł różnią się od siebie tak jak odciski palców różnych ludzi i są skarbnicą ważnych dla życia informacji.
Japońskiemu lekarzowi Masaru Emoto udało się pokazać zdjęcia zamrożonych próbek wody pobranych z różnych miejsc na całym świecie.
Woda z wielu przemysłowych miast nie potrafi budować pełnej krystalicznej formy.
W niektórych z nich nie może stworzyć żadnej struktury i pozostaje w całkowitym chaosie.
Wyniki swoich wieloletnich doświadczeń Masaru Emoto opublikował w wielu książkach
m.in. dwie z nich wydane zostały również w Polsce:
"Tajemnice wody" oraz "Woda obraz energii życia".
W przekonujący sposób przedstawia w nich biologiczną wartość różnych wód w zależności od jej wewnętrznej struktury i uporządkowania.
Woda może posiadać bardzo uporządkowaną, jak również całkowicie chaotyczną strukturę i dokładnie to stanowi o jej zdrowotnych lub szkodliwych właściwościach.
Nie ma to nic wspólnego z chemicznym składem wody.
Chemik widzi w próbkach i pod mikroskopem tylko substancje i ich wzajemne reakcje.
Nie widzi w tym życia.
Jeżeli z worka pełnego ziarna weźmiemy trzy próbki i jedną z nich poddamy promieniowaniu gamma, drugą włożymy na 10 sekund do kuchenki mikrofalowej, a trzecią pozostawimy nienaruszoną, to okaże się, że chemik nie znajdzie żadnych różnic w ich chemicznym składzie. Włożone oddzielnie do wody zachowują się zupełnie inaczej.
Tylko ziarna niepoddane żadnemu działaniu zaczną kiełkować.
Ziarna z dwóch pozostałych próbek są martwe.
Dokładnie to samo dzieje się z wodą. Istnieje żywa i martwa woda.
Masaru Emoto wyraźnie nam to pokazał.
Jego zdjęcia przedstawiają żywą, uszkodzoną i martwą wodę.
Organizm ludzki skazany na codzienne picie martwej wody, z ogromną trudnością zamienia ją na pełnowartościowy płyn. Prowadzi to do różnego rodzaju chorób i zaburzeń funkcjonowania narządów naszego ciała.
Z martwej, a przynajmniej uszkodzonej wody jaką wszyscy pijemy z kranu (dotyczy to również wody mineralnej) odkładają się substancje szkodliwe w różnych częściach naszego ciała. W normalnym przypadku człowiek nie pozbywa się ich przez całe swoje życie.
Technologia Aqua-Lyros sprawia, że z kranu płynie woda o najwyższym stopniu uporządkowania, oczyszczająca organizm "żywa woda".

WODA ELIKSIR ŻYCIA

Ludzki organizm konfrontowany jest codziennie z pozbawionym wartości i często "martwym" pożywieniem. To sprawia, że nie zawsze potrafi on rozróżnić pomiędzy związkami o podobnej strukturze chemicznej, ale pochodzącymi z radioaktywnie obciążonego pożywienia, od tych biologicznie i fizykochemicznie właściwych.
Zamiast wapnia wbudowuje w kości stront 90 (90Sr) i z równie fatalnym dla zdrowia skutkiem, izotop cezu 137 (137Cs) zamiast potasu.
Nie istnieje jak dotąd skuteczny sposób opóźnienia procesu utraty wartości biologicznej produktów spożywczych.
Zbiór owoców i warzyw przed ukończeniem ich procesu dojrzewania, transport na duże odległości i dłuższe przechowywanie skutecznie pozbawiają je wartości odżywczych.
Są one, w dosłownym sensie tego słowa, fizycznie i energetycznie niedojrzałe.
Poprzez przechowywanie produktów spożywczych w lodówkach dochodzi do następnych strat energii. Jeżeli nawet pozostało w nich jeszcze trochę energii witalnej, to dodanie do nich środków konserwujących przyśpiesza tylko dalszą jej utratę.
Bardzo drastycznie wygląda to w regionie Holandii i Belgii, gdzie przeciwko organizmom niszczącym zbiory pewnych warzyw i owoców używa się promieniowania gamma w dawce 10 razy większej, niż dawka śmiertelna dla ludzi.
W ten sposób zabija się szkodniki i niszczy komórki owoców. Konieczne do życia składniki odżywcze przestają istnieć. Warzywa i owoce są energetycznie martwe. Produkty spożywcze poddawane są obróbce cieplnej, która sprawia, że wiele witamin i minerałów tracimy bezpowrotnie. Środki konserwujące, barwniki, poprawiacze smaku i zapachu, substancje zagęszczające itp. w sposób drastyczny obniżają wartość odżywczą żywności. Warzywa i owoce, fizycznie i energetycznie niedojrzałe, włożone bezpośrednio
do wody z Aktywatora, stają się znowu pełnowartościowe.
Technologia Aqua~Lyros nie zwróci życia tym produktom, które przez ich genetyczną śmierć wyłączone zostały z dynamicznego procesu życia. Podniesie jednak ich poziom energetyczny, a tym samym możliwość lepszego przyswojenia przez nasz organizm. Wystarczy je włożyć na 1 godzinę do wody. Warzywa i owoce, które zawierają chociażby minimalną ilość energii życiowej i zostały poddane działaniu wody z aktywatora, powracają do poziomu energetycznego typowego dla tych dojrzewających w słońcu.

© Aktywator wody - żywa woda